Roster soft - Agencija za računarsko programiranje i dizajn > Usluge > Projektovanje i održavanje računarskih mreža

Projektovanje i održavanje računarskih mreža

Posedujete određen broj računara koji se nalaze u istim ili različitim prostorijama pa čak i gradovima a imate želju da oni komuniciraju medjusobno. Na pravom ste mestu!

Nudimo Vam usluge projektovanja, postavljanja (izvodjenje radova) i održavanje svih vrsta (WAN,LAN)  računarskih mreža.

Projektovanje:

Sam proces projektovanja računarskih mreža odvija se u više etapa.

Potrebno je detaljno prikupiti sve potrebne podatke. To podrazumeva pregled plana lokacije kao i trenutno stanje postojecih instalacija, određene građevinske karakteristike objekata, mogućnosti horizontalnih i vretikalnih trasa kablova, pa po potrebi i kreiranje razvodnih kabineta. Takođe je potrerno detaljno analizirati želje i mogućnosti samih korisnika kao i plan i raspored opreme.Nakon prikupljanja svih potrebnih podataka pristupa se izradi skice a i samog predloga projekta. Na osnovu skice i potreba korisnika vrši se precizan proračun potrebnih resursa i izrada detaljnog plana.

Postavljanje:

Ukoliko  se procesu izrade projekta pristupilo temeljno i detaljno, samo postavljanje mreže će biti poprilično olakšano. Naš tim Vam nudi savremeno projektovanje i postavljanje računarskih mreža u saradnji sa vodećim svetskim kompanijama iz ove oblasti (TP-Link, Cisco, Mikrotik,…). Naša su garancija kvaliteta.

U sklopu projektovanja i postavljanja računarskih mreža pružamo Vam i obuku vaših zaposlenih za održavanje mreža.

Održavanje:

Naš tim Vam pruža i garantuje uspešnost, ispravnost kao i konstantan rad Vaše mreže ukoliko je mi održavamo. Vaša mreža i naš tim za održavanje jednako je 100% kontinuitet ispravnosti i rada MREŽE.

Share This
Skip to content